English

گل پونه

گل زارگل زارگل زار
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

گشنیز

 

ماندگاری : در یخچال+5 سانتیگراد 3 روز / در فریزر -18 سانتیگراد6 ماه / خواص غذایی : کاهش فشارو قند خون ، رفع عطش و تهوع ، تقویت کننده قلب، مغز و معده،محرک اشتها و بهترین داروی کبد و طحال.

وزن 420 گرم ، 900 گرم ، 5 کیلو
بازدید : 357
گشنیز
سایر محصولات گل زار