English

گل پونه

گل زارگل زارگل زار
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

شوید

 

ماندگاری : در یخچال+5 سانتیگراد 3 روز / در فریزر -18 سانتیگراد6 ماه / خواص غذایی : تقویت معده ، افزایش اشتها افزایش شیر مادران شیرده ، درمان بی خوابی

وزن 420 گرم ، 900 گرم ، 5 کیلو
بازدید : 339
شوید
سایر محصولات گل زار