English

گل پونه

گل زارگل زارگل زار
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

سبزی آش

 

ماندگاری : در یخچال 5 سانتیگراد 3 روز / در فریز -18سانتیگراد 6 ماه / ترکیبات : تره ، جعفری ، گشنیز ، شوید اسفناج یا ( برگ چغندر )

وزن 420 گرم
بازدید : 307
سبزی آش
سایر محصولات گل زار